เส้นทางแนะนำ
ยกทีม ชมสมุทรสงคราม
2วัน 1คืน
Do Act Share

สมุทรสงคราม  จังหวัดเล็กๆใกล้กรุงเทพที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญามหาศาลอันเกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองสามน้ำ ประกอบด้วยทั้งส่วนพื้นที่ติดกับทะเลน้ำเค็ม น้ำกร่อย และน้ำจืด ซึ่งทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในแบบฉบับของตนเอง เพื่อทำให้วิถีชีวิตของคนที่นี่กับธรรมชาติล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

ในเส้นทางนี้ เรามาชวนกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์โดยชุมชนท้องถิ่น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคนเมืองและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาตนเอง สร้างการเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย ดังที่ชุมชนยึดถือเป็นปรัชญาการทำงานสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนตลอดมา

  • อาสาป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการปลูกป่าชายเลน
  • ทำสปาเกลือและเรียนรู้เรื่องเกลือครบวงจร
  • ตามรอยโครงการต้นแบบของพระราชดำริรัชกาลที่9
  • แสดงฝีมือเพ้นท์เบญจรงค์ หรือจักสานโอริกามิแบบไทยๆ
  • ทดลองใช้ชีวิตแบบชาวบ้านริมคลอง
  • ร่วมกันทำขนมไทยสุดสร้างสรรค์จากวัตถุดิบในสวน

Day 1
วิถีชายฝั่ง

เช้า 

เรียนรู้ภารกิจงานอนุรักษ์และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบของผู้ใหญ่แดงและชุมชน ศึกษาตามเส้นทางธรรมชาติที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งเป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาที่หลายชุมชนยกเป็นแบบอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการแก้ปัญหาที่ต่อเนื่อง แล้วลองลงมือปลูกต้นกล้าป่าชายเลนร่วมกัน

เที่ยง

เติมพลังรับประทานอาหารท้องถิ่นง่ายๆ ริมทะเลที่จัดเตรียมโดยกลุ่มแม่บ้าน แล้วไปคลายร้อนจิบเครื่องดื่มเย็นๆที่คาเฟ่นาเกลือ Salt Lake De Maeklong บ่าย

เรียนรู้ประโยชน์ล้ำเลิศของเกลือที่ไม่ได้มีไว้แค่เค็มกับอาจารย์โตที่โรงเรียนคนทำนาเกลือ มาที่นี่คุณจะได้รู้จักประโยชน์ของเกลือที่มีมากจนน่าทึ่ง

เย็น

รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนสบายๆ ที่เดอะเลจเจนด์ แม่กลอง ซึ่งเป็นการดัดแปลงบ้านปูนหลังแรกของจังหวัดริมแม่น้ำแม่กลองมาทำเป็นที่พักขนาดกำลังกะทัดรัดเหมาะสำหรับหมู่คณะที่ต้องการความเป็นส่วนตัว


Day 2
วิถีริมคลอง

เช้า

อรุณสวัสดิ์  เช้านี้เราล่องเรือไปโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ระหว่างทางเราสามารถเพลิดเพลินไปกับการสำรวจวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง ตัวโครงการตั้งอยู่ภายในบริเวณตลาดน้ำอัมพวา เมือไปถึงโครงการจะมีวิทยากรของโครงการออกมาต้อนรับและพาชมซึ่งที่นี่เป็นเหมือนพื้นที่เรียนรู้นำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยเน้นไปที่การอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีการดำรงชีวิต และภูมิปัญญาของชุมชนอัมพวา และจังหวัดสมุทรสงครามให้สามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง


สาย

นอกจากนี้ภายในโครงการยังรวบรวม บริการและผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีคุณภาพเข้ามาให้เลือกซื้อ หรือมีการจัดเวิร์คชอปต่างๆ เช่น การเพ้นท์เบญจรงค์ จักสานใบมะพร้าว ทำอาหารเมนูโบราณหารับประทานยาก เป็นต้น ซึ่งถ้าสนใจสามารถติดต่อล่วงหน้าสำหรับหมู่คณะ

เที่ยง

อาหารเที่ยงที่ชุมชนบ้านริมคลอง อิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นฝีมือป้าน้าอาในชุมชน

บ่าย

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มะพร้าว และสัมผัสความเป็นสมุทรสงครามผ่านการทำขนมไทยที่บ้านริมคลองโฮมสเตย์ โดยภายในทีมต้องมีการแบ่งงานกันเพื่อทำในส่วนต่างๆตั้งแต่การเก็บวัตถุดิบในสวนมาทำขนม ไปจนถึงการสร้างสรรค์รูปแบบในการนำเสนอโดยลุงป้าน้าอาในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยง

เย็น

แวะจิบกาแฟสรุปกิจกรรม และพักผ่อนก่อนกลับที่ The Buffalo Amphawa ซึ่งออกแบบโดยการได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดสมุทรสงครามมีการนำเอาภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นมาผสมผสานได้อย่างน่าสนใจ บรรยากาศดีติดแม่น้ำแม่กลอง และมีเมนูเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นการผสมกันของชาไทย กาแฟ และนม