Highlights

  • เป็นคนในพื้นที่เอง สามารถช่วยในการจัดการประสานงานเชื่อมโยงกิจกรรมของกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านออนใต้ รวมถึงการเดินทางภายในพื้นที่ได้
  • ทางทีมงานจะร่วมออกแบบรูปแบบกิจกรรมให้ตรงกับจุดประสงค์ของคณะนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม
  • มีพื้นที่จัดกิจกรรมได้หลากหลายและกว้างขวาง มีประสบการณ์ในการจัดอีเวนท์ในรูปต่างๆ

Information

clock icon

Opening hours

ทุกวัน 8:00 - 21:00 น

dollar sign icon

Capacity

30-50 คน

users icon

Social media

สนใจทริป

หากองค์กรของท่านมีความสนใจ สามารถติดต่อเราผ่านฟอร์มด้านล่างนี้