Highlights

  • ส่วนของCo-Kitchen Space เป็นพื้นที่ครัวกลางที่เปิดให้เชฟหรือผู้ที่เชี่ยวชาญอาหารต่างๆจากไทยและต่างประเทศเข้ามาจัดกิจกรรม เช่น Pop-up Dinner, กิจกรรมสอนทำอาหาร เป็นต้น จัดกิจกรรมหมุนเวียนไป
  • นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารประจำที่เปิดบริการในพื้นที่เดียวกันคือร้าน Barefoot Cafe ที่เน้นเรื่องการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น บริเวณใกล้เคียงมีร้านขายงานcraftต่างๆ
  • ใกล้เคียงมีส่วนที่เป็นที่พัก จึงไม่เหมาะกับกิจกรรมที่ใช้เสียงดังในเวลากลางคืนมากนัก
  • อยู่ในพื้นที่ของโครงการThapae East เป็นเวิ้งที่มักใช้ในการจัดกิจกรรมทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ ตัวพื้นที่มีโครงเหล็กคล้ายงานSculpture เป็นBackground
  •  สามารถเช่าพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเองได้ ควรติดต่อล่วงหน้าเพื่อสอบถามรายละเอียด

 

Information

clock icon

Opening hours

ทุกวัน ควรติดต่อล่วงหน้า

users icon

Social media

สนใจทริป

หากองค์กรของท่านมีความสนใจ สามารถติดต่อเราผ่านฟอร์มด้านล่างนี้