Highlights

  • ตั้งอยู่ในอาคารเก่าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม
  • มีเก้าอี้ อุปกรณ์จอฉายโปรเจคเตอร์ต่างๆให้บริการ
  • ควรติดต่อสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าและทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่

Information

clock icon

Opening hours

ทุกวัน 8.30 - 16.00 น. ควรติดต่อล่วงหน้า

dollar sign icon

Capacity

40 - 100 คน

users icon

Social media

สนใจทริป

หากองค์กรของท่านมีความสนใจ สามารถติดต่อเราผ่านฟอร์มด้านล่างนี้