Highlights

  • พื้นที่อยู่ในบริเวณโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์รายล้อมด้วยสวนมะพร้าวและคูน้ำสวยงาม
  • มีเวทีตกแต่งด้วยใบมะพร้าวสาน มีเครื่องดื่มให้บริการ สามารถสั่งอาหารจากร้านอาหารภายนอกเข้ามาได้
  • ควรติดต่อขออนุญาตใช้พื้นที่ล่วงหน้า

Information

clock icon

Opening hours

ทุกวัน ควรติดต่อล่วงหน้า

phone icon

Phone

034 752 245
users icon

Social media

สนใจทริป

หากองค์กรของท่านมีความสนใจ สามารถติดต่อเราผ่านฟอร์มด้านล่างนี้