Highlights

  • เดิมชุมชนบางแก้วประสบปัญหาอย่างหนักจากการเสื่อมโทรมของป่าชายเลน ทำให้เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง ผู้ใหญ่แดงจึงนำชาวบ้านในชุมชนลุกขึ้นมาเริ่มซ่อมแซมป่าอย่างเป็นระบบ ทดลองมาหลายวิธีการนานหลายปี ทำให้เข้าใจการแก้ปัญหาและสามารถพลิกฟื้นจนป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์ กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชายเลนหลากหลายชนิด อีกทั้งได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนหรือโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลนให้ ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิด
  • ควรปลูกตอนน้ำแห้ง ควรแจ้งล่วงหน้าก่อน เพื่อจัดเตรียมต้นกล้า และมีกลุ่มแม่บ้านสามารถจัดเตรียมอาหารให้ได้
  • ควรเตรียมเสื้อผ้าสำหรับความสนุกสนานจากการลุยโคลน

Information

clock icon

Opening hours

ทุกวัน ควรติดต่อล่วงหน้า

users icon

Social media

สนใจทริป

หากองค์กรของท่านมีความสนใจ สามารถติดต่อเราผ่านฟอร์มด้านล่างนี้