Highlights

  • “ทะเลสามด้าน วัฒนธรรมสามสาย” บ่งบอกความเป็นชุมชนแหลมสักได้เป็นอย่างดี ชุมชนเล็กๆแสนสงบที่ปลายแหลมที่มีทะเลโอบล้อมทั้งสามด้าน เกิดความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งชาวไทยพุทธ จีน และมุสลิมที่อยู่ร่วมกันอย่างผสมผสานลงตัวมาอย่างยาวนาน
  • เนื่องจากความหลากหลายของชุมชนที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ชุมชนสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวที่อิงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนออกมาได้หลากหลาย
  • กิจกรรมแนะนำทางธรรมชาติ ได้แก่ การล่องเรือชมทัศนียภาพเขาหินปูนรอบแหลม ชมภาพเขียนโบราณที่ถ้ำาชาวเล เล่นน้ำที่อ่าวฉิ้งฉั้ง ไปชมกรรมวิธีการปลูกสาหร่ายพวงองุ่น เรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้าน พายเรือคยัค อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่น หรือเรียนรู้การถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง เป็นต้น
  • ถ้าสนใจเรื่องกิจกรรมทางวัฒนธรรม สามารถปั่นจักรยานสำรวจวิถีชุมชน ชมสถานที่สำคัญทางศาสนา หรือชมการแสดงท้องถิ่นจากเด็กๆในชุมชน (ติดต่อล่วงหน้า) เป็นต้น

สนใจทริป

หากองค์กรของท่านมีความสนใจ สามารถติดต่อเราผ่านฟอร์มด้านล่างนี้