Highlights

  • สัมผัสประสบการณ์พาย Paddleboard แบบยืน ที่เรียกกันว่า Stand up paddle หรือ SUP
  • กีฬาที่มีต้นกำเนิดมาจากหมู่เกาะฮาวาย ในภาษาฮาวาย เรียกชื่อกีฬาชนิดนี้ว่า Ku Hoe He’e Nalu ซึ่งแปลได้ว่า ยืน พาย กระดาน และคลื่น
  • ชื่นชม สัมผัส ใกล้ชิดธรรมชาติในอีกรูปแบบ

Information

clock icon

Opening hours

ควรติดต่อล่วงหน้า

dollar sign icon

Capacity

Paddleboard 7 คน
Kayak 6 คน

users icon

Social media

สนใจทริป

หากองค์กรของท่านมีความสนใจ สามารถติดต่อเราผ่านฟอร์มด้านล่างนี้